inicio
Francesc Guàrdia Riera, arq.
Ignasi Veciana Gramunt, arq.
C. Comte d'Urgell 239, 2º 6ª 08036 Barcelona
Telf. +34 93 430 76 71

fguardia@coac.net
iveciana@coac.net
idec.sl@coac.net