inici

REHABILITACIÓ MASIA CAN RIGAL. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 2013
Projecte 2013 - 855m² - 82.500€ - Promotor: FC Barcelona
La Masia de Can Rigal està inclosa en el catàleg de patrimoni històric del municipi i forma part del Pla de Millora Urbana del Sector de Can Rigal. És un edifici destinat a ús públic que la propietat cedirà a l’Ajuntament. Durant anys d’abandonament ha sofert molts danys en l’estructura. La intervenció en aquesta primera fase ha estat la consolidació estructural i la impermeabilització de l’edifici. La fase següent consistirà en la restauració completa i l’adaptació a nous usos col·lectius.
 
 
 
 
  >>>