inici

COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA. VALLS 2009
Projecte 2007 - 2.295m² - 4.013.781€ - Promotor: GISA-Departament d’Interior
La configuració del solar, amb més profunditat que façana, va suggerir una solució d’edifici compacte en barra aplicant un lliscament entre les dues plantes. L’efecte dinàmic de lliscament s’accentua per les dues grans marquesines dels extrems. A la façana frontal la marquesina d’entrada recull el volum de planta baixa mentre que a la part posterior recull el volum de la primera planta i protegeix el sol de migdia.
L’acabat de revestiment metàl·lic blanc reforça l’abstracció del volum. La composició de les obertures insisteix en el concepte de lliscament.
<<< >>>