inici

63 HABITATGES SOCIALS AVINGUDA GENERALITAT. SANT JOAN DESPÍ 2011
Concurs 2011 - 6.757m² - Promotor: ADSA Aparcaments Despí S.A.
L’agrupació tipològica en barra amb passera d’accés es distorsiona per ruptura i lliscament, i així genera dos espais exteriors i un pati obert comunitari a l’interior. La barra es desenvolupa per l’agregació d’un mòdul base, format per dos habitatges d’un i de dos dormitoris. Variant l’altura dels cinc nivells d’apilament dels mòduls s’obté una interessant diversitat volumètrica. Fragmentant el gàlib màxim de les barres s’aconsegueix una riquesa en els volums i en els espais, i una major obertura del pati interior a l’orientació de migdia.
<<< >>>