inici

BLOCS DE 85 HABITATGES SOCIALS. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 2012
Avantprojecte 2012 - 12.080 m² - 8.402.000 € - Promotor: Client Privat
L’ordenació urbanística preveu blocs aïllats situats perpendiculars al carrer, separats 10 metres entre ells i amb un gàlib superior a l’edificabilitat màxima. Es proposa fracturar el bloc amb un desplaçament tal que la distància entre façanes amb els edificis veïns sigui de 20 metres. Cada volum, que correspon a un nucli d’escala, es distingeix per la diferència d’altura de dues plantes. La planta baixa es distribueix en locals orientats a carrer i la resta en habitatges.
  >>>