inici

PLA ESPECIAL DEL BARRI DE ROQUETES. BARCELONA 2000
Projecte 2000 - 50Ha - Promotor: Ajuntament de Barcelona
Diagnosi urbanística i social del barri amb propostes a diferents escales. Planejament per a una reforma estructural que aposta per la revitalització econòmica introduint noves activitats, el reequilibri demogràfic amb nova oferta d’habitatge per joves, i la identificació formal mitjançant noves operacions de forta càrrega significativa i de renovació arquitectònica.
El projecte de referència se centra en l’àrea del mercat i entorn a la cruïlla entre la Ronda i l’avinguda Aiguablava. Contempla la renovació del mercat i la densificació edificatòria en la porta del barri.
<<<