home

TRINITAT VELLA DISTRICT PLAN. BARCELONA 2002
Project 2002 - 3,36Ha - 382dwellings - Promoter: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
<<< >>>